Entre el falangisme i l'apertura: el Martín Villa franquista

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

Rodolfo Martín Villa ha estat sovint considerat una de les personalitats clau del procés de transició del franquisme a la democràcia parlamentària. Molt menys recordada és, però, l’etapa anterior al seu accés al consell de ministres, el desembre del 1975. Presentem tot seguit una aproximació a aquests anys de trajectòria política durant la dictadura, tot prestant una particular atenció al seu pas per Barcelona, a la qual va estar vinculat, primer, com a delegat provincial de Sindicats i, més endavant, com a governador civil.
Original languageSpanish
Pages (from-to)40-48
Number of pages9
JournalL'Avenç
Issue number421
Publication statusPublished - Mar 2016

Keywords

  • Franquismo
  • Governação Local
  • Ordem Pública

Cite this