Η τεχνητή νοημοσύνη στην υπηρεσία του ποινικού δικαστή: μια ανάλυση κόστους-οφέλους και τα ανοιχτά ερωτήματα (Artificial intelligence at the service of the criminal judge: a cost-benefit analysis and the open questions)

Sachoulidou, A. (Invited speaker)

Activity: Talk or presentationInvited talk

Period24 Nov 2021
Event titleΤεχνητή νοημοσύνη και δίκαιο: μεταξύ διαφάνειας και θεμελιωδών εγγυήσεων (Artificial intelligence and law: between transparency and fundamental guarantees), organised by Research Institute for Transparency, Corruption and Financial Crime, Faculty of Law, Aristotle University of Thessaloniki & Faculty of Law, University of Nicosia: null
Event typeSeminar